Disclaimer

Disclaimer en Privacystatement

 Deze internetsite wordt u aangeboden door Robus & Partners. Op de inhoud van deze site (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuut) heeft Robus & Partners het auteursrecht. Van deze site mag niets worden gekopieerd en / of veranderd.

Aansprakelijkheid
Robus & Partners zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar kan geen garanties geven voor nauwkeurigheid en volledigheid. Robus & Partners aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade, voortvloeiend uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze site, of die het gevolg mocht zijn van gebreken in de juistheid en/of volledigheid van de op de website beschikbare informatie.

Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks in onze site kunnen u naar sites van derden brengen. Robus & Partners aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.

Privacystatement
Robus & Partners vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van derden op de Robus & Partners website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
 
Robus & Partners gebruikt de persoonsgegevens om de volgende diensten te leveren:
– Gegevens over het gebruik van de site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

– Indien u zich aanmeldt voor de gratis nieuwsbrief of blog die Robus & Partners op werkdagen verstuurd, worden uw emailadres en overige gegevens uitsluitend gebruikt voor de verzending van de genoemde nieuwsbrief of blog.

Geen gebruik van gegevens door derden
Robus & Partners stelt onder geen beding uw gegevens ter beschikking aan derden. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. Robus & Partners is soms bij wet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Mocht zich dat voordoen, dan zullen wij ons uiteraard ook bij deze wettelijke verplichting houden aan de eisen, zoals deze door de Wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgesteld.

Klikgedrag
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat Robus & Partners haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Gebruik van Cookies
Op deze website worden door Robus & Partners bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Hierdoor kan Robus & Partners de website aanpassen aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers. Robus & Partners maakt gebruik van cookies om de bezoekgegevens bij te houden en de toegang tot de website voor u gemakkelijker te maken. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, kunt u in uw browser kiezen voor de optie ‘cookies off’. Als u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Privacybeleid van derden
Op de website van Robus & Partners treft u een aantal links aan naar andere, niet bij Robus & Partners behorende, websites. Robus & Partners kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonlijke gegevens. 

Wijzigingen
Robus & Partners behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.