Leiderschaps Assessment

 Inzicht in uzelf is onontbeerlijk om succesvol te zijn

 Er zijn verschillende mogelijkheden om inzicht te krijgen. De door ons gehanteerde aanpak zijn eenvoudige maar bewezen effectieve methodes waarin het profiel zichtbaar wordt en u de nodige verbeteringen c.q. maatregelen kunt nemen. Onze assessments vinden in een rustige omgeving plaats, ver weg van het drukke werk in één van Nederlands mooiste polders, de Alblasserwaard.

Via onze methode bouwt u de profielen van uw leidinggevenden op, profileren nieuw aan te stellen leidinggevenden zich en u heeft direct inzicht in de “fit” van uw leidinggevenden. Slecht functionerende leidinggevenden kunt u zo methodisch op een beter functioneren zetten en uw team methodisch verbeteren.

Selectie Assessment: Bestemd voor sollicitatieprocedures. Er is een vacature en aan het eind van de procedure volgt nog een assessment test. De primaire doelstelling van een selectie assessment is te achterhalen welke kans op succesvol functioneren de kandidaat heeft in de betreffende functie in uw bedrijf.

Periodiek / Potentieel Assessment: De doelstelling is breder dan bij een selectie assessment. Vaak werkt de persoon al in de organisatie, dit assessment vindt dan plaats in het licht van een bepaalde functie binnen de organisatie of voor periodieke ijking van het functioneren. Dit assessment zal zich nooit beperken tot de conclusie dat de persoon geschikt of ongeschikt is voor een functie. Waar het om gaat is op welke wijze de persoon vooruitgang heeft geboekt t.o.v. een vorig assessment en / of een antwoord geeft op de vraag of deze zichzelf verder kan ontwikkelen.

Loopbaan Assessment: Hier is bijna altijd sprake van een wens of noodzaak om de haalbaarheid van de kandidaat in zijn huidige functie vast te stellen of van functie te veranderen. De vraag die centraal staat is welke verandering het meest voor de hand ligt, gezien de drijfveren, persoonlijkheid en competenties van de persoon. Dit assessment behelst vaak meer dan alleen de assessment zelf. Het assessment zelf verschilt bij een loopbaan assessment door meerdere soorten enquêtes, verder is er een intensieve plaats weggelegd voor diepgaande gesprekken, zowel persoonlijk als bedrijfsmatig.