Leiderschaps Coaching

Uw bedrijf moet succesvol zijn, ook over 3 jaar!

Daar heeft u de juiste mensen voor nodig, zeker in deze turbulente tijd, de marges zijn klein en de concurrentie keihard. Juist nu heeft u die leiders nodig die het voorbeeld geven, de richting aangeven, mensen motiveren en de sfeer goed houden, goed samen kunnen werken en communiceren, maar tevens daadkrachtig zijn. Niet iedereen is daar voor in de wieg gelegd. Maar soms kan je jezelf verbeteren en die goede leider zijn.

  Onze coaching heeft tot doel om leiders te ondersteunen en te inspireren in hun leiderschapsrol. In de hectiek van het werkleven op topniveau biedt het de mogelijkheid om stil te staan bij gebeurtenissen en betekenis te geven aan ervaringen: ‘Waar sta ik en waar wil en kan ik naar toe?’.

Van daaruit ontstaat inzicht en (zelf)sturend vermogen. Met de ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten, wordt de kans vergroot om de organisatie als geheel te laten groeien in de beoogde richting. Doordat wij onze ruime bestuurlijke ervaring in onze praktijk kunnen inzetten bieden wij, indien gewenst, ook goed doordachte adviezen.

 Wij doen dat in drie rollen:

  1. Coach: gericht op het functioneren van individuen en teams.
  2. Assessor: oordeelsvorming over en evaluatie van het functioneren van individuen en teams met behulp van o.a. methoden en technieken als NLP, Mediation, TA, Robus Dynamic Change © en onze grote organisatie- en veranderkundige expertise in het bedrijfsleven.
  3. Adviseur: als een vertrouwd klankbord, vooral waar het gaat om het bereiken van eenheid van visie over strategische richting en gewenst gedrag, maar tevens het in balans brengen van belangrijke bedrijfsactiviteiten die het succes bepalen waarin de mens centraal staat.