Leiderschaps Interventie

Een mens kan niet alles weten

Robert ondersteunt leiders in belangrijke kennis en vaardigheden, individueel en grootschalig.

Individuele Interventies: Leidinggevenden hebben soms behoefte aan extra kennis welke in het bedrijf niet of onvoldoende aanwezig is. De leidinggevende heeft potentie en is belangrijk voor het succes van uw onderneming, derhalve is het goed te investeren in extra kennis en vaardigheden.

 

Grootschalige Interventies: Geeft de leidinggevende de vaardigheden om draagvlak voor zijn concepten in de organisatie te creëren en ze uit te voeren, of het nu om 20 of om 2000 medewerkers gaat. Het gaat erom dat een gemotiveerde organisatie het concept begrijpt, omhelst en uitvoert. Dat de leidinggevende zich kwetsbaar opstelt,  verantwoordelijkheid in de organisatie durft leggen en zichtbaar het goede voorbeeld geeft.

Voor belangrijke onderdelen verwijs ik naar de Ster van Succes:

  1. Succesdefiniëring (Real Time Strategic Change), visie en missie
  2. Strategie (Real Time Strategic Change), strategie en prestaties
  3. Processen- en systemen (Real Time Work Design), efficiency verbetering
  4. Interne en externe omgangsvormen (Real Time Behavior Design), cultuur, gedrag, leiderschap, relaties, teamgeest, samenwerken, etc.
  5. Hulpbronnen (Real Time Support Design), capaciteit, competenties, financiën, facilities, etc.
  6. Interne informatiedeling (Real Time Adult Learning), klein- en grootschalige kennisdeling, etc.